Nabídka ČFS

SVAZOVÁ NABÍDKA PUBLIKACÍ (platná od 10.6.2014)

Použité zkratky:
K - Katalog; A - Album výlepní; ZN - Zápalkové nálepky; P - Přířezy; Čsl. - Československé;
Čs. - České; S - Slovenské; V - Vydání;

Kód Autor Roky - titul Kč/1ks
       
01 ČFS Výlepní A (564 listů A4) Čs. export 1918-1945 črn 600 Kč
barva 1500 Kč
02 J. Šperk 1918-1945 K Čsl. ZN pro vývoz (1.V 1983) 12 Kč
03 P. Michal 1918-1945 Dodatek ke K Čsl. vývozu (příloha F5/88 a F5/89) 10 Kč
04 J. Jindra 1918-1983 Rejstřík textů Čsl. ZN pro vývoz (V 1986) 3 Kč
05 J. Jindra, J. Volf 1918-1945 Reprodukce Čsl. ZN pro vývoz (1.V 1986) 8 Kč
06 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl. ZN pro vývoz 1. část (2.V 1992) 15 Kč
07 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl. ZN pro vývoz 2. část (1.V 1987) 10 Kč
08 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl. ZN pro vývoz 3. část (1.V 1987) 10 Kč
09 J. Hloušek 1945-1983 Dodatky,opravy a změny K Čsl. ZN pro vývoz
pro 1-3. část (Příloha F1/1988)
4 Kč
10 J. Hloušek a kolektiv 1984-1992 K Čsl.ZN pro vývoz (1.V 1993) 24 Kč
11 J. Volf, H. Šmíd 1918-1945 K Čsl. balíčk.,balík.a bedn. ZN pro vývoz (V1979) 20 Kč
12 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl.ZN pro vývoz balíčkové,balíkové a bednové 1.část
(1.V 1992)
15 Kč
13 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl.ZN pro vývoz balíčkové,balíkové a bednové 2.část
(1.V 1992)
15 Kč
14 J. Hloušek a kolektiv 1945-1983 K Čsl.ZN pro vývoz balíčkové,balíkové a bednové 3.část
(1.V 1992)
15 Kč
15 J. Šperk 1945-1958 K Čsl. ZN (4.V 1981) 9 Kč
16 J. Šperk 1959-1960 K Čsl. ZN (3.V 1969) 4 Kč
17 J. Šperk 1962 K Čsl. ZN (2.V 1976) 7 Kč
18 J. Šperk 1963 K Čsl. ZN (2.V 1976) 7 Kč
19 J. Šperk 1965 K Čsl. ZN (2.V 1983) 7 Kč
20 J. Šperk 1966 K Čsl. ZN (2.V 1983) 8 Kč
21 J. Šperk 1967 K Čsl. ZN (2.V 1985) 10 Kč
22 J. Šperk 1968 K Čsl. ZN (2.V 1986) 15 Kč
23 J. Šperk 1969 K Čsl. ZN (2.V 1985) 10 Kč
24 J. Šperk 1970 K Čsl. ZN (2.V 1985) 9 Kč
25 J. Šperk 1971-1972 K Čsl. ZN (2.V 1985) 10 Kč
26 J. Šperk, J. Harapát 1976-1979 K Čsl. ZN (2.V 1986) 10 Kč
27 J. Harapát, J. Jindra 1980-1988 K Čsl. ZN (1.V 1990) 5 Kč
28 J. Jindra 1989-1992 K Čsl. ZN (1.V 1992) 8 Kč
29 Z.J.R., C.H.L. 1955-1993 K P Lipník n. Bečvou (1.V 1995) 24 Kč
30 Z. Coufal 1993-2002 K P Lipník n. Bečvou (1.V 2008) 30 Kč
31 F. Holeček, Soukup 1984-1993 K Čs. P pro domácí trh Solo SU (1.V 1995) 20 Kč
32 F. Holeček, F. Soukup 1984-1993 K Čsl.a Čs.P a bal. ZN pro vývoz SU(1.V 1994) 24 Kč
33 F. Holeček, F. Soukup 1994 K P a balíčk. ZN pro dom. trh a pro vývoz SU (1.V 1995) 18 Kč
34 F. Holeček, F. Soukup 1995 K P a balíčk. ZN pro dom. trh a pro vývoz SU i na kartony
(1.V 1996)
20 Kč
35 F. Holeček, F. Soukup 1996 K P a ZN Solo SU pro dom. trh i vývoz (1.V 1997) 25 Kč
36   publikace je rozebrána  
37   publikace je rozebrána  
38 J. Jindra Průvodce začínajícího filumenisty (1.V 1989) 15 Kč
39 J. Šperk 1945-1963 K Slovenské ZN (3.V 1976) 15 Kč
40 J. Šperk, J. Motyčík 1964-1970 K Slovenské ZN (2.V 1978) 15 Kč
41 P. Franík 1985-1988 K Slovenské prírezy (1.V 1989) 30 Kč
42 ČFS Výstavní K „160 let sušického sirkařství“ 11/1999-1/2000 v NTM Praha 0 Kč
43 P. Franík 1989-1990 K Slovenské prírezy (1.V 1991) 25 Kč
44 P. Franík 1991-1993 K Slovenské prírezy (1.V 1994) 40 Kč
45 J. Kokstejn, J. Torn K č.001-586 (85 listů A5) reklamních ZN G-SERVIS (1.V) 40 Kč
46 M. Jánský K č.001-103 (16listů A5)reklamních ZN RESI (1.V) 8 Kč
47 J. Jindra K č.001-013 (3 listy A5) reklamních ZN PROSPERITA (1.V) 2 Kč
48 J. Jindra K č.001-023+B001 (5 listů A5) reklamních ZN MOLDAVIA (1.V) 2 Kč
49 J. Šperk, R. Lakomý K č.001-131 (20 listů A5)reklamních ZN FILUMA 10 Kč
50 J. Šperk 1967-1969 K čsl. obalů plochých zápalek (1.V 1977) 5 Kč
51 V. Dušek 1953-1975 K upomínkových aršíků (1.V 1991) 15 Kč
52 F. Šáda Balkánské války 1875-1878 na ZN (1.V 1972) 3 Kč
53 J. Jindra Dějiny čs.lidu na ZN (1.V 1980) 2 Kč
54 F. Šáda Sirkařství na chrudimsku (1.V 1979) 30 Kč
55 V. Šteflová Adresář ČFS (1.V 1973) 0 Kč
56 ČFS 1945-1982 Ceník čs.ZN (4.V 1988) 1 Kč
57   publikace je rozebrána  
58 ČFS 1945-1970 Ceník slovenských ZN (2.V 1985) 0 Kč
59 SFZ 1970-1981 Ceník prírezov (1.V 1984) 0 Kč
60   publikace je rozebrána  
61 J. Šperk 1966 Výlepní A ZN (2.V 1986) 18 Kč
62 J. Šperk 1969 Výlepní A ZN (2.V) 18 Kč
63 J. Šperk 1974-1975 Výlepní A ZN (1.V 1979) 15 Kč
64 J. Šperk 1976-1979 Výlepní A ZN (1.V 1980) 25 Kč
65 J. Motyčík 1973 Výlepní A prírezov (2.V 1983) 22 Kč
66 J. Motyčík 1979 Výlepní A prírezov (1.V 1984) 25 Kč
67 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 1.část (2.V 1988) 18 Kč
68 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 2.část (2.V 1988) 18 Kč
69 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 3.část (2.V 1988) 18 Kč
70 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 4.část (2.V 1988) 18 Kč
71 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 5.část (1.V 1991) 28 Kč
72 J. Šperk 1945-1983 Výlepní A čsl. ZN pro vývoz 6.část (1.V 1991) 28 Kč
73 ČFS FILUMENIE - Zpravodaj ČFS (jednotlivá čísla ročníků/roky ..? 10 Kč
74   publikace je rozebrána  
75 J. Jindra Filumenistická encyklopedie 1. svazek A-F (1.V 2008) 30 Kč


K uvedeným, konečným cenám se připočítávají náklady na obyčejné poštovné
a balné (v obálce 2 Kč, za balík 3 Kč).
Objednávejte (stačí Kód a počet ks) na adrese centrálního skladu ČFS:
Dr. Jaroslav Čapský, Lohenice 88, 535 01 Přelouč
nebo elektronicky na: jaroslav.capsky@cmail.cz (mobil: 602 135 549)