České Budějovice

    První klub filumenistů v Českých Budějovicích vznikl již v roce 1957, ale na sklonku roku 1964 prošel velkou krizí, jež vedla k rozdělení sběratelů zápalkových nálepek do dvou kolektivů; původní zůstal v Klubu strojařů, druhý se ustavil při tehdejším Parku kultury a oddechu ještě v roce 1964.
    Nový klub se měl čile k světu a zanedlouho sdružoval více než dvě stovky filumenistů a už v roce 1965 uspořádal první výstavu zápalkových nálepek. Do roku 1989 jich připravil celkem 52, mezi nimi také čtyři expozice v zahraničí – dvě v Polsku, po jedné v Německé demokratické republice (pod záštitou ministerstva kultury České socialistické republiky) a v portugalském městě Porto. Od roku 1965 je vydavatelem klubového časopisu Jihočeský filumenista, který v tomto roce (2016) vychází již 51. rokem. Bohatá je také další vydavatelská činnost českobudějovických filumenistů, jež tvoří tři ediční řady – Přílohy Jihočeského filumenisty, Retro a Filumenistická knihovnička; až dosud (březen 216) klub vydal 165 nejrůznějších publikací, z nichž některé jsou na tomto webu Českého filumenistického svazu k dispozici k volnému stažení.
    Politicko-hospodářské změny roku 1989 postavily klub před zcela změněnou situaci; Park kultury a oddechu zrušil veškerou zájmovou činnost a filumenisté tak ztratili střechu nad hlavou. Od té doby se v Českých Budějovicích neuskutečnila už žádná filumenistická výstava, počet členů se výrazně zredukoval na současných dvanáct a schůzky sběratelů zápalkových nálepek se prakticky nekonají. Poslední aktivní filumenisté se dnes scházejí na přátelských setkáních v jejich domácnostech…

V prvním pololetí roku 2016 začal českobudějovický klub vydávat sběratelské série nálepek, které tématicky navazují na dříve velice oblíbené nálepky agentury Prosperita.
 

 

 

Kontakt na vedoucího redaktora časopisu Jihočeský filumenista:

Jaromír Jindra

jindrajaromir@seznam.cz