Historie ČFS

2021

 • v sobotu, 12. června, se uskutečnilo první setkání sběratelů v Pardubicích
 • epidemiologická situace  se na začátku roku nezlepšila, naopak. To bude mít negativní dopad na řadu připravovaných akcí, setkání apod
 • 24. 3. 2021 zemřel ve věku 78 let pan Josef Kokstein; známý sběratel, spolupracovník našeho svazu a bývalý člen výkonného výboru, ale především velký odborník na zápalkové nálepky, který se podílel i na přípravě řady katalogů
 • ochotní sběratelé převzali některé posty oblastních zmocněnců:
  • Michal Šabla - střední Čechy, obl. č. 32
  • Pavel Kubický - východní Čechy, obl. č. 36
  • Tomáš Kučera - severní Morava, obl. č. 38
 • v dubnu byl do výkonného výboru kooptován Luděk Trejbal

2020

 • pandemie COVIDu 19  narušila kalendář akcí, první sběratelské setkání se uskutečnilo až 13. června v Pardubicích
 • v květnu, po krátké nemoci, nás opustil Ivo Šeberle z Kladna, dlouholetý člen svazu i výkonného výboru, autor a spoluautor katalogů přířezů
 • 17. členská konference se uskutečnila 12. září 2020 v Pardubicích
  podrobné informace najdete ve zprávě
 • oficiální název zní  Český filumenistický svaz, z. s.
 • spolu se změnou názvu bylo zveřejněno i nové logo
 • byly schváleny nové stanovy
 • byl zvolen nový výkonný výbor
  • Martin Frantes - předseda
  • Pavek Filipi
  • Jaroslav Čapský
  • Stanislav Kára
  • Milan Tomášek
  • Jindřich Jelínek, Jan Nedoluha, Pavel, Špaček - revizní skupina
    
 • v závěru roku zemřel dlouholetý člen výkonného výboru, sběratel a obětavý člověk Dr. Jaroslav Čapský

2019

2018

 • 50. výročí založení Českého filumenistického svazu  - slovo předsedy ČFS (F 1/2018)
 • regionální výstavy Plzeň a Domažlice
 • zemřel dlouholetý člen svazu,  pan Vladimír Kvasnička z Brna
 • redakce časopisu Filumenie, se ujal František Neubauer

2017

 • funkci oblastního zmocněnce pro Východní Čechy převzal pan František Ševčík
 • podzimní termín sběratelského setkání se stěhuje ze Sušice do Pardubic

2016

 • 16. členská konference ČFS 4. června 2016  - zápis
 • nový výkonný výbor a kontrolní komise
   - výkonný výbor -  Martin Frantes, Jaroslav Čapský, Ivo Šeberle, Milan Tomášek a Jan Nedoluha
   - kontrolní a revizní komise - Pavel Špaček, Jindřich Jelínek
 • v červenci 2016, ve věku 83 let, zemřel pan Jaroslav Švec - zmocněnec pro zapadočeskou oblast, převzal funkci zmocněnce po Vilému Koydlovi, tuto funkci vykonával od září 1979, na členské konferenci v červnu 2016, mu bylo uděleno čestné členství ČFS za dlouholetou práci ve svazu
 • funkci oblastního zmocněnce pro Západočeský kraj převzal pan Martin Frantes

2015

 • přestavba internetových stránek, správou byl pověřen Luděk Trejbal

2014

 • zemřela Alena Macenauerová - zmocněnec za oblast 32 střední Čechy, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal Dr. Jaroslav Čapský
 • zemřel Jaroslav Dohnal - zmocněnec za oblast 36 východní Čechy, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal Martin Dohnal

2012

 • v květnu došlo ke změně zmocněnce v oblasti č. 37 jižní Morava, odstupujícího Emila Urbánka nahradil pan Jan Musil z Radostic

15. členská konference ČFS 16. června 2012 v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Jindřich Jelínek

Místopředseda:

Jan Nedoluha

Ekonom a členská evidence:     

Judr. Jaroslav Čapský

Katalogizace přířezů:

Ivo Šeberle

Finanční úsek:

Milan Tomášek

Kontrolní a revizní komise

Předseda:       

Martin Frantes

 

Pavel Špaček

 

2010

 • v únoru rezignoval na funkci předsedy i člena VV ČFS Josef Lux, nadále je ve VV pouze s hlasem poradním a dočasně vede drobné finanční hospodářství, na přechodnou dobu povinnosti předsedy svazu převzal kolektivně VV
 • v únoru byl za člena VV kooptován Milan Tomášek a uvolněn byl Roman Baroš pro časovou zaneprázdněnost
 • v květnu byl za člena VV kooptován Miloslav Kubiš
 • v červnu byl zvolen předsedou ČFS na zbytek volebního období Jindřich Jelínek

 

2009

 • v lednu se funkce redaktora časopisu Filumenie vzdal Jaromír Jindra a jeho nástupcem se stal Martin Dohnal
 • zemřel Ladislav Braun st. - zmocněnec za oblast 35 Chomutov, oblast byla sloučena s oblastí 34 pod zmocněnce pana Švece
 • zemřel František Babka - zmocněnec za oblast 31 Praha, novým zmocněncem pro tuto oblast se stal ing.arch. Jiří Kučera

 

2008
40 let od ustavení ČFS v roce 1968

14. členská konference ČFS 29. března 2008 v Sušicích

Výkonný výbor

Předseda:

Josef Lux

Ekonom a členská evidence:

Judr. Jaroslav Čapský

Správce webových stránek ČFS:        

Martin Dohnal

Katalogizace přířezů:

Ivo Šeberle

Prostředník s redakcí Filumenie:

Jindřich Jelínek

Redaktor časopisu Filumenie:

Jaromír Jindra

 • v prosinci ukončila svoji činnost sirkárna v Sušici, výroba byla přesunuta do Indie a zde zůstala pouze distribuční společnost

 

2007
40. ročník časopisu Filumenie

 • v lednu byli za člena VV kooptováni Ivo Šeberle a Jaromír Jindra
 • v červnu byl za člena VV kooptován Martin Dohnal pověřený správou webových stránek ČFS

 

2006

 • členský příspěvek pro členy starší 70 let snížen na polovinu tj. 75,- Kč
 • od kětna 2006 začíná znovu vycházet časopis Jihočeský filumenista, tentokrát jako měsíční speciál Filumenie
 • 27.10.2006 zemřel František Holeček - člen VV ČFS, autor několika svazků katalogu přířezů
 • z funkce tajemníka VV byl uvolněn z rodinných důvodů Rostislav Lakomý

 

2005
13. členská konference ČFS 31. dubna 2005 v Pardubicích

 • úprava stanov - přechod na dvoustupňové řízení (nejvyšším orgánem zůstává členská konference, svolávaná jednou za čtyři roky, mezi konferencemi řídí činnost svazu Výkonný výbor ČFS (Ústřední výbor byl zrušen)

Výkonný výbor

Předseda:

Josef Lux

Místopředseda:

Pavel Soukup

Ekonom:

Ing. Rostislav Lakomý

Členská evidence:

JUDr. Jaroslav Čapský

Prostředník s redakcí Filumenie:         

Jindřich Jelínek

 • 28.2.2005 zemřel Petr Laštovka - dlouholetý člen ČFS autor řady výlepních alb
 • 25.9.2005 zemřel Pavel Soukup - člen VV ČFS, zajištění novinek sušických přířezů převzal Josef Lux
 • 17.11.2005 zemřel Jan Kořínek - zmocněnec ČFS a člen ÚV ČFS

 

2004

 • zprovozněny nové stránky www.filumenie.com
 • 1.5.2004 VV ČFS
 • 12.9.2004 Sběratelské dny na Výstavišti v Praze (dříve PKO Julia Fučíka) - prezentace ČFS
 • ČFS navázal kontakt s filumenisty ze Sankt Petěrburgu (výměna Filumenie za Něvskij Filumenist)

 

2003
Zasedání ÚV ČFS 26. dubna 2003

 • hospodář Štefl rok 2001 příjmy 324.500 Kč, výdaje 316.900 Kč, výnos 7.500 Kč
  rok 2002 příjmy 300.900 Kč, výdaje 274.000 Kč, výnos 26.900 Kč
 • p. Štefl končí - ocenění "zasloužilý člen ČFS", novým hospodářem je Mgr. Hana Soukupová
 • novým členem VV P. Soukup
 • zemřel Jan Jahoda - místopředseda ČFS
 • úhrada za materiál od 1.7. 2003 se platí oblastním zmocněncům
 • počet členů klesl v roce 2003 o 177, konečný stav ke konci roku 2003 je 721 platících sběratelů
 • 24.11.2003 zemřel JUDr. Ivan Hodža - zakládající člen ČFS a SFZ, na jeho místo kooptován do funkce hospodáře SFZ Pavel Veselský

 

2002

 • svazová aukce - duben 2000, zúčastnilo se 12 členů z cca 800 sběratelů
 • počet členů 890, pokles o 115 členů

 

2001
12. členská konference ČFS 28. dubna 2001

Výkonný výbor

Předseda:

Josef Lux

Místopředseda:

Jan Jahoda

Ekonom:

Jaroslav Čapský

Členská evidence:

Rostislav Lakomý

Prostředník s redakcí Filumenie:      

Jindřich Jelínek

Ústřední výbor ČFS

Předseda:             

Josef Lux

 

Babka František

 

Berka Otto

 

Braun Ladislav

 

Čapský Jaroslav

 

Dohnal Jaroslav

 

Jahoda Jan

 

Jelínek Jindřich

 

Kořínek Jan

 

Lakomý Rostislav

 

Macenauerová Alena

 

Soukup Pavel

 

Švec Jaroslav

 

Urbánek Emil

 

Zelinka Bohuslav

Kontrolní a revizní komise

Předseda:             

Jiří Šperk

 

Zdeněk Coufal

 

Jan Uxa

 • referát odstupujícího předsedy p. Šperka - pokles členské základny, špatná práce hospodáře po p. Šteflovi
 • zvýšení členského příspěvku od roku 2002 na 100,- Kč, resp. 50,- Kč nad 70 let
 • udělen čestný titul "Čestný předseda ČFS" dlouholetému předsedovi J. Šperkovi (70 let)
 • duben 2001 - ČFS obnovil písemné aukce prostřednictvím svazového zpravodaje z nabídek sběratelů

Šéfredaktoři Filumenie:

 • Jiří Šperk - ročník 1969 - 1974 (77 čísel)
 • MUDr. Vlastimil Sovina a Ing. Otto Štefan - ročník 1975 (6 čísel + 2 mimořádná vydání)
 • Ing. Otto Štefan - ročník 1976 - 1979 (24 čísel)
 • Jiří Šperk - ročník 1980 (6 čísel + 1 mimořádné vydání)
 • Jaromír Jindra - ročníky 1981- 1990 (60 čísel)
 • Jiří Šperk - ročník 1991 - 1992 (7 čísel)
 • Rostislav Lakomý - ročník 1993 - 1997 (20 čísel)
 • Jaromír Jindra - ročníky 1998-2007 (40 čísel)

 

2000

 • výstava ZN a obalů k 170. výročí založení výroby zápalek v Sušici prosinec 1999 - leden 2000 v Národním technickém muzeu
 • členská konference SFZ se uskutečnila v Banské Bystrici 13. května 2000
 • počet členů je 2005
 

1999

 • 1.5.1999 kooptován do VV František Holeček - svěřena koordinace činnosti svazových zmocněnců
 • od konce června stěhování všech skladů do centrálního skladu v Přelouči
 • poprvé svazové stránky na webu
 • úprava stanov vzhledem ke klesající členské základně - těžkopádný třístupňový systém (členská konference - ústřední výbor - výkonný výbor)

1998

 • svaz přestává zajišťovat členům novinky reklamních agentur (sběratelé získávají materiál jinde a svazu zůstává ležet na skladě neprodejný materiál)
 

1997
 

11. členská konference 22. března 1997 v Sušici

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Josef Lux

Tajemník:

Zdeněk Coufal

Hospodář:

Jan Dvořák

Vedoucí RES:

Rostislav Lakomý

Vedoucí SAD:

Jindřich Jelínek

Člen VV::

Jaroslav Čapský

Revizní skupina

 

Jan Uxa

 

Jiří Vágner

 

Bohuslav Zelinka

 • členský příspěvek na rok 1998 zůstává ve výši 50,- Kč (25,- Kč nad 70 let)
 • zrušena oblast liberecká (sloučena s chomutovskou), pardubická (sloučena s hradeckou), přerovská (sloučena s ostravskou)
 

1996

 • členský příspěvek na rok 1996 je 50,- Kč
 • 1994 - 2504 členů
 

1995
 

10. členská konference 22. dubna 1995 v Pardubicích

Výkonný výbor

Předseda:

Zdeněk Coufal

Místopředseda:

Josef Lux

Místopředseda:

Jiří Šperk

Tajemník:

Zdeněk Coufal

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Rostislav Lakomý

Členové VV:

Jan Dvořák

 

Jindřich Jelínek

 

Josef Kokstein

 

Bohuslav Zelinka

Revizní skupina

 

Jaroslav Čapský

 

Jiří Vágner

 

Václav Žádný

 

 

1994
45. zasedání ÚV ČFS

 • svaz uzavřel dohodu s pěti soukromými vydavateli (Filuma, Moldavia, Gabretta, G-servis, Resi) a jednal s firmou Reksipo
 • členský příspěvek 40,- Kč
 • počet členů je 2841 členů

 

1993
 

9. členská konference 27. března 1993 v Herba restaurantu v Pardubicích

Výkonný výbor

Předseda:

Zdeněk Coufal

Místopředseda:

Josef Lux

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Bohuslav Zelinka

Vedoucí RES:

Rostislav Lakomý

Vedoucí SAD:

Jiří Šperk

Členské služby:

Josef Kokstein

Ústřední výbor má 35 členů
Revizní skupina

 

Jan Dvořák

 

Václav Koukol

 

Jiří Vágner

 

1992

44. zasedání ÚV ČFS 25. dubna 1992 v Pardubicích

 • hlavní organizátor oblastní zmocněnec Vladislav Molavec
 • velké změny - odešly 2/5 ústředního výboru, ve VV 4 nová jména
 • již dříve zavedeny kauce, aby se snížil počet neplatičů členského příspěvku
 • 2. časopisecká aukce ČFS
 • k 30.6.1992 je 3516 členů
 • členský příspěvek na rok 1992 a 1993 - dvě složenky 30,- Kč (členský příspěvek), 50,- (zúčtovatelná záloha nebo kauce na odběr nálepek)
 

1990
8. členská konference 8. prosince 1990 v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Zdeněk Coufal

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Rostislav Lakomý

Vedoucí RES:

Jan Kořínek

Vedoucí SAD:

Josef Lux

Vedoucí novinkové služby:

Josef Kokstein

Vedoucí hospodářských záloh:

Jan Jahoda

Člen VV:

Bohuslav Zelinka

Ústřední výbor má 45 členů
Revizní skupina

Předseda:

Jan Dvořák

Členové:

Václav Koukol

 

Jiří Vágner

 

Ladislav Zrzavý

 

Václav Žádný

 • počet členů je 4560

1989
7. členská konference 4. března 1989 v Ústředním kulturním domě železničářů v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Zdeněk Coufal

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

František Dousek

Redaktor Filumenie:

Jaromír Jindra

Archivář a knihovna ČFS:

Josef Kokstein

Člen VV pro styk se s.p. Solo Sušice:

Josef Lux

Ústřední výbor má 41 členů
Revizní skupina

Předseda:

Jan Dvořák

Členové:

Václav Koukol

 

V. Motyčka

 

Jaroslav Rousek

 

František Zeman

 • ČFS vyhlásil soutěž v náboru nových členů

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast:

Josef Štefl

Středočeská oblast:

Alena Macenauerová

Jihočeská oblast:

Jan Kořínek

Západočeská oblast:

Jaroslav Švec

Liberecká oblast:

Zdeněk Jiroš

Chomutovská oblast:

Ladislav Braun

Královéhradecká oblast:

Jaroslav Dohnal

Pardubická oblast:

Vladislav Molavec

Jihomoravská oblast:

Emil Urbánek

Přerovská oblast:

Vojtěch Krutil

Ostravská oblast:

Ing. Otto Berka

 

1988

 • 1. výměnná schůzka ČFS v Brně 23.4.1988
 • 20. výročí vzniku svazu (vydáno 108 katalogů a alb)
 • Od 1.1.1988 se ruší Olomoucká oblast - členové se převádějí do oblasti Přerovské (zmocněnec Vojtěch Krutil)
 • 24. svazová aukce
 • obnovení registrace členského klubu v Hradci Králové
 • 2. celostátní výměnná schůzka sběratelů ZN pořádaná ČFS 5.11.1988 v ÚKDŽ v Molákově sále v Praze
 • 3.12.1988 slavnostní zasedání ústředního výboru u příležitosti 20 let ČFS v ÚKDŽ v Praze
 • počet členů k 30.9.1988 je 4841 členů (o 34 méně oproti loňskému roku)

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast:

Josef Štefl

Středočeská oblast:

Alena Macenauerová

Jihočeská oblast:

Jan Kořínek

Západočeská oblast:

Jaroslav Švec

Liberecká oblast:

Zdeněk Jiroš

Chomutovská oblast:

Ladislav Braun

Královéhradecká oblast:

Vojtěch Bolina

Pardubická oblast:

Vladislav Molavec

Jihomoravská oblast:

Emil Urbánek

Přerovská oblast:

Vojtěch Krutil

Ostravská oblast:

Ing. Otto Berka

 

1987

 • ukončeno vydávání Karlovarského filumenistického zpravodaje
 • nárůst členů - k 31.3. o 100 členů více než předchozí rok
 • obnoven členský klub v Trutnově
 • do 20.10.1987 zaslalo požadavek na nový nabídkový list 440 členů svazu

1986

 • požár v Solo Lipník na počátku roku
 • zrušeno rozhodnutí o pozastavení členství pana Jánského z Hrobu na základě odvolání v JčF a omluvě - zveřejnění nepravdivých informací poškozujících dobré jméno ČFS

6. členská konference 13. prosince 1986 v Praze

 • zúčastnil se Dr. Ivan Hodža ze Slovenska

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Zdeněk Coufal

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

František Dousek

Redaktor Filumenie:

Jaromír Jindra

Archivář:

Josef Kokstein

Členská evidence:

Josef Borský

Členské služby:

Jaroslav Šperl

Člen VV:

Člen VV:

Ústřední výbor má 41 členů
Revizní skupina

Předseda:

Jan Dvořák

Členové:

Břetislav Kotyza

 

František Mocek

 

Václav Motyčka

 

Jan Volf

 

1985

podzimní zasedání ÚV ČFS 12. října 1985 v DK pracujících v Hradci Králové

 • čtenářská anketa 1985 - zúčastnilo se 1296 sběratelů
 • patronátní dohoda mezi n.p. Solo Sušice a ČFS Praha od 1. dubna 1985 (Solo zajistí dodávání odborných článků o sirkařské výrobě, zapůjčí barevný film o výrobě zápalek pro významné akce, zajistí dodávku přířezů a ZN, vylepí svazové ZN)

1984

5. členská konference 15. prosince 1984 v ÚKDŽ v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Miloslav Vošta

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Zdeněk Coufal

Redaktor Filumenie:

Jaromír Jindra

Archivář:

Vojtěch Krutil

Členská evidence:

Josef Borský

Jednatel:

Josef Kokstein

Členské služby:

Jaroslav Šperl

Ústřední výbor má 37 členů + 4 náhradníky
Revizní skupina

Předseda:

Jan Dvořák

Členové:

Josef Ernest

 

František Frantes

 

Břetislav Kotyza

 

František Mocek

 

Václav Motyčka

 

Jan Volf

 • zrušena registrace filumenistického klubu ve Vlašimi
 • zúčastnil se Dr. Ivan Hodža ze Slovenska

1983

 • vyhodnocení 2. ročníku soutěže filumenistických znalostí (otázky sestavil Zbyněk Borovka)
 • k 31.12.1982 organizováno v ČFS 5292 členů
 • zrušena registrace filumenistického klubu v Trutnově pro pokles stavu členů
 • slavnostní zasedání k 15 letům ČFS 8. října 1983 v ÚKDŽ v Praze + 4. celostátní výměnná burza ZN v Molákově sále
 • 31.12.1983 ukončil po 26 letech svoji činnost filumenistický kroužek při Sdruženém závodním klubu Motorlet a IPS v Praze 3, Plzeňská 59

1982

 • rozšíření VV - kooptováni Josef Kokstein a Jaroslav Šperl
 • rozšíření ÚV ČFS na 49 členů
 • uvolnění z funkce člena ÚV - Jaroslav Hoška (zdravotní důvody), Karel Koziel, Ivan Mohyla (opakovaná neúčast)
 • noví členové ÚV ČFS - Pavel Michal, Jan Kořínek, Julius Tesař, Jaroslav Šperl, Zbyněk Borovka
 • odvolán oblastní zmocněnec pro Královéhradeckou oblast p. Píša (80 let), novým zmocněncem od roku 1983 jmenován Vojtěch Bolina

1981

 • vyhlášení soutěže filumenistických znalostí (15 otázek)
 • z funkce člena ÚV uvolněn Jaroslav Novotný z Přerova - nahrazen Vojtěchem Krutilem
 • registrace členského klubu ČFS Praha 1
 • z funkce člena ÚV uvolněn Karel Sádlo k 31.12.1981 ze zdravotních důvodů
 • k 9.1.1981 v ČFS organizováno 5247 členů

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast:

Josef Štefl

Středočeský kraj:

Alena Macenauerová

Severočeský kraj:

 

Ústecká oblast:

Ladislav Braun

Severočeský kraj:

 

Západočeská oblast:

Jaroslav Švec

Liberecká oblast:

Václav Šprynsl

Východočeský kraj:

 

Královéhradecká oblast:

Josef Píša

Pardubická oblast:

Vladislav Molavec

Západočeský kraj:

Jaroslav Švec

Jihomoravská kraj

 

Brněnská oblast:

Emil Urbánek

Gottwaldovská oblast:

Břetislav Kotyza

Severomoravský kraj

 

Přerovsko - Ostravsko:

Antonín Hanzálek

Olomoucká oblast:

Helena Benýšková

 

1980

 • zemřel náhle vedoucí redaktor Filumenie Ing. Otto Štefan - do konce roku 1980 pověřen touto funkcí Jiří Šperk
 • nové členské průkazy (není kam lepit členské známky)

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast:

Josef Štefl

Středočeský kraj:

František Listík

Jihočeský kraj:

Karel Sádlo

Severočeský kraj:

Václav Šprysl

členové ČK Ústí n.L.

Jiří Vágner

Západočeská oblast:

Jaroslav Švec

Liberecká oblast:

Václav Šprynsl

Východočeský kraj:

Josef Píša

Západočeský kraj:

Jaroslav Švec

Jihomoravský kraj

Emil Urbánek

ČK Gottwaldov

Břetislav Kotyza

Severomoravský kraj

Antonín Hanzálek

ČK Olomouc:

Helena Benýšková

22. zasedání ÚV ČFS 26. dubna 1980 v Rokycanech

 • uvolnění z funkce člena ÚV Helenu Hlídkovou a Vratislava Kubálka

23. zasedání ÚV ČFS 27. září 1980 v Hradci Králové

4. členská konference se konala 29. listopadu 1980 ve Slovanském domě v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Jiří Šperk

Místopředseda:

Ing. Miloslav Vošta

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Jaroslav Harapát

Šéfredaktor Filumenie:

Jaromír Jindra

Archivář a metodik:

Josef Borský

Členská evidence:

Josef Borský

Práce s mládeží:

Vojtěch Krutil

Ústřední výbor má 41 členů
Revizní skupina

Předseda:

Jan Volf

Členové:

Ladislav Braun

 

František Brodina

 

Josef Ernest

 

Břetislav Kotyza

 

Jan Mašek

 

František Mocek

 

Václav Motyčka

 

Havel Šmíd

Oblastní zmocněnci

Pražská oblast:

Josef Štefl

Středočeský kraj:

Alena Macenauerová

Jihočeský kraj:

Karel Sádlo

Severočeský kraj:

Václav Šprysl

členové ČK Ústí n.L.

Jiří Vágner

Západočeská oblast:

Jaroslav Švec

Liberecká oblast:

Václav Šprynsl

Východočeský kraj:

Josef Píša

Pardubická oblast:

Vladislav Molavec

Západočeský kraj:

Jaroslav Švec

Jihomoravský kraj

Emil Urbánek

členové z Gottwaldova

Břetislav Kotyza

Severomoravský kraj

Antonín Hanzálek

členové ČK Olomouc:

Helena Benýšková

 

1979

 • zemřel Vilém Koydl (nar. 6.11.1907) zakládající člen ČFS - členské číslo 0005, zpracoval rozsáhlý fotoarchiv

20. zasedání ÚV ČFS 7. dubna 1979 na počest 10. výročí založení ČFS

 • nový člen ÚV ČFS Vladimír Novák
 • 1.1.1979 nový oblastní zmocněnec pro Severočeský kraj - Václav Šprysl (dříve František Dušek)
 • od 1.1.1979 nový hospodář ČFS - Josef Štefl (dříve Helerna Hlídková)
 • udělena "Čestná uznání ČFS" I. A II. Stupně

21. zasedání ÚV ČFS 20. října 1979 v Rokycanech

 • registrace členského klubu Sušice
 • uvolnění z funkce člena ÚV Jiřího Hlouška (na vlastní žádost)
 • noví členové ÚV Jan Jahoda a Alois Zdrha

1978

18. zasedání ÚV ČFS 18. března 1978 v Přerově

 • zrušení registrace členských klubů Praha ČKD Tatra, Brandýs nad Labem
 • registrace členského klubu Ostrov nad Ohří
 • uvolnění z funkce člena ÚV Vladislav Marek a Antonín Opatrný
 • uvolnění z funkce člena Kontrolní a revizní komise Jindřich Moulík
 • kooptuje do funkce člena ÚV Helena Hlídková

19. zasedání ÚV ČFS 30. září 1978 v Hradci Králové

 • registrace členského klubu Solnice
 • uvolnění z funkce člena ÚV Jeroným Frinta, Vladimír Novák
 • kooptuje do funkce člena ÚV Karel Haderer, František Prokeš
 • kooptuje do funkce člena Kontrolní a revizní komise Jeroným Frinta, Vladimír Novák

1977

4. výměnná schůzka ČFS spojená s aukcí ze zásob ČFS se koná 27. března 1977 v Odborovém domě kultury pracujících v Ústí nad Labem

16. zasedání VV ČFS se konalo 26. března 1977 v Ústí nad Labem

 • zrušeny registrace členských klubů Praha Motorlet, Sušice, Žatec, Gottwaldov, Přerov, Havířov a Loštice

17. zasedání ÚV ČFS 26. listopadu 1977 v Rokycanech

 • nejvyšší nárůst členské základny má východočeská oblast (p. Píša)

1976

3. členská konference ČFS 5. prosince 1976 v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

Ing. Miloslav Vošta

Místopředseda:

Jiří Šperk

Hospodář:

Jiří Kašpárek

Tajemník:

Jaroslav Harapát

Šéfredaktor:

Ing. Otto Štefan

Archivář:

Bohuslav Láznička

Sekretariát:

Václav Voborník

Členské služby:

Miroslav Přibil

Organizační záležitosti:

Josef Borský

Ústřední výbor má 44 členů
Revizní skupina

Předseda:

Jan Volf

Členové:

Ladislav Braun

 

Ing. Jan Hřebejk

 

Jan Mašek

 

Břetislav Kotyza

 

Jindřich Moulík

 

František Mocek

 

Josef Slunéčko

 

František Šáda

 

Bohumil Šrom

Svazoví zmocněnci

Hlavní město Praha:

Josef Štefl

Středočeský kraj:

František Listík

Jihočeský kraj:

Karel Sádlo

Severočeský kraj:

František Dušek

Západočeský kraj:

Jaroslav Švec

Východočeský kraj:

Josef Píša

Jihomoravský kraj

Emil Urbánek

Severomoravský kraj

Antonín Hanzálek

ČK Gottwaldov:

Břetislav Kotyza

ČK Olomouc:

Helena Benýšková

 

1975

 • Jiří Šperk se vzdal funkce vedoucího redaktora časopisu Filumenie z důvodu řešení bytové otázky a z důvodu nynějšího zdravotního stavu. Funkci převzali MUDr. Vlastimil Sovina a Ing. Otto Štefan.

13. schůze Poradního výboru ČFS 27. dubna 1975

 • pracovní skupina ČFS zahájila práci na definici zápalkové nálepky
 • do VV kooptováni Josef Borský a Jaroslav Harapát
 • registrace členského klubu Lovosice
 • obnovení registrace členského klubu ČKD Tatra Praha
 • zrušení registrace členského klubu Vodňany

14. zasedání VV ČFS spojená s výměnnou schůzkou 15. listopadu 1975 v Odborovém domě kultury pracujících v Ústí nad Labem, Velká Hradební

 • vydán upomínkový aršík

1974

schůzka VV ČFS 20. ledna 1974

Výkonný výbor

Předseda:

MUDr. Vlastimil Sovina

Místopředseda pro osvětu:

Jiří Šperk

Místopředseda pro organizační záležitosti:

Břetislav Kotyza

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Ing. Otto Štefan

Archivář:

Bohuš Láznička

Ekonom. a tiskové záležitosti:

Václav Voborník

Členské služby

Miroslav Přibil

Kontrolní skupina:

Jiří Kašpárek

·  k 31.12.1973 má svaz 5153 členů

schůzka Poradního výboru ČFS 26. května 1974 v Praze

 • návrh na dočasné vyloučení Jaroslav Šikla z Vodňan do konce roku 1974 a Otto Steinera z Litoměřic do konce funkčního období tj. konce roku 1976 + odnětí čestného uznání uděleného 2.12.1973
 • registrace členského klubu Klatovy
 • k 27.5.1974 má svaz 4999 členů
 • členský příspěvek činí 25,- Kčs
 • nejstarší člen ČFS je Rudolf Jedlička z Hradce Králové (1884) a PhMr. Karel Hostonský z Řevnic (1885)
 • výzva k dodržování zásad distribuce svazových materiálů
 • k 7.10.1974 má svaz 5165 členů
 • 5. ročník ankety o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1973
  1. místo: Bechyně 650 let založení (autor Ivo Klečka - trojnásobný vítěz této ankety)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Klasicismus a empír (nedávno zesnulý akademický architekt Albert Jonáš z Prahy)

12. schůze Poradního výboru ČFS 24. listopadu 1974

 • udělil Čestné uznání za zásluhy o ČFS následujícím členům:
    Václav Bureš z Ústí n.L.
    Jindřich Dvořák z Dačic
    Alois Fous z Plzně
    Jaroslav Harapát z Ústí n.L.
    Josef Kamiš z Mostu
    Josef Kratochvíl z Říčan
    Antonín Marek z Brna
    Ludvík Metelec z Tábora
    Josef Oliva z Ústí n.L.
    Bohumil Pacner z Třebíče
    Josef Píša z Hradce Králové
    Rudolf Procházka z Přerova
    Zdeněk Procházka z Brna
    Josef Staněk z Tábora
    Havel Šmíd z Rokycan
    Jaroslav Švec z Rokycan
    Jan Tajovský z Brna
    Jan Volf z Hradku u Rokycan
    Evžen Zachariáš z Hradce Králové
 • zprostil členství v PV ČFS:
    František Leder z Liberce ze zdravotních důvodů
    Josef Kratochvíl z Říčan ze zdravotních důvodů
    Jaromír Jindra z Českých Budějovic pro nezájem
 • kooptoval za členy PV ČFS:
    Antonín Opatrný z Říčan
    Václav Šprysl z Liberce
 

1973

 • čtenářská anketa - 1003 vyplněných dotazníků (926 od členů ČFS, 77 od členů SFZ)
 • k 31.8. 1973 měl ČFS 5063 členů

rozšířené zasedání Poradního výboru ČFS 3. prosince 1973 v ZK Motorlet Praha

 • udělena čestná uznání u příležitosti 5. výročí ČFS
 • uvolnění z funkcí Václava Žádného (trvalá neúčast) a Ing. Josefa Slavíčka (nedostatek času)
 • pozdravný telegram nemocnému předsedovi ČFS MUDr. Sovinovi

1972

členská konference ČFS 10. prosince 1972

Výkonný výbor

Předseda:

MUDr. Vlastimil Sovina

Šéfredaktor a předseda RES:

Jiří Šperk

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Václav Voborník

Archivář a předseda SAD:

Bohuš Láznička

PS pro nábor a propagaci:

Ing. Otto Štefan

PS pro koordinaci akcí:

Břetislav Kotyza

PS pro členské služby

Miroslav Přibil

PS pro členské kluby svazu:

Jiří Kašpárek

Poradní výbor má 37 členů
Revizní skupina

Předseda:

Ladislav Braun

Členové:

Dr. František Mocek

 

Ing. Vladimír Suk

 

Zdeněk procházka

 

Jaroslav Vacek

 • k 31.12.1972 má svaz 5118 členů
 • místopředseda pro organizační záležitosti Ladislav Štípa se vzdal všech funkcí pro nedostatek času
 

1971

 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1971
  1. místo: Kam v Praze? Sluna Praha (autor Ivo Klečka)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Renesance (zasloužilý umělec arch. Albert Jonáš z Prahy)

Členská konference ČFS 28. března 1971 v Praze

Výkonný výbor

Předseda:

MUDr. Vlastimil Sovina

Místopředseda pro osvětové záležitosti:

Jiří Šperk

Místopředseda pro organizační záležitosti:

Ladislav Štípa

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Václav Voborník

Archivář:

Bohuš Láznička

Členové:

Antonín Hanzálek

 

Jiří Hloušek

 

František Kiml

 

Břetislav Kotyza

 

Vilém Koydl

 

Miroslav Přibil

 

Karel Sádlo

 

Ing. Otto Štefan

Svazoví zmocněnci

Středočeský kraj:

František Kiml

Jihočeský kraj:

Karel Sádlo

Severočeský kraj:

Václav Šprysl

Západočeský kraj:

Vilém Koydl

Severočeský kraj:

Otto Steiner

Východočeský kraj:

Josef Píša

Jihomoravský kraj

MUDr. Vlastimil Sovina

Severomoravský kraj

Antonín Hanzálek

ČK Gottwaldov:

Břetislav Kotyza

ČK Olomouc:

Helena Benýšková

 • k 31.12. 1971 měl ČFS 4916 členů
 • členský příspěvek je 25,- Kčs

1970

 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1970
  1. místo: Nečtiny - 800 let (rytina zámku)
  v sériích zvítězila dvanáctikusová série Gotika (zasloužilý umělec arch. Albert Jonáš z Prahy)
 

1969

1. schůze VV ČFS 26. ledna 1969

 • způsob rozdělení majetku mezi ČFS a PV Slovenského filumenistického zväzu

Výkonný výbor

Předseda:

MUDr. Vlastimil Sovina

Místopředseda pro osvětové záležitosti:

Josef Borský

Místopředseda pro organizační záležitosti:

Ladislav Štípa

Hospodář:

Josef Štefl

Tajemník:

Otto Steiner

Archivář:

Vilém Koydl

Redaktor:

Jiří Šperk

Hospodářská skupina:

Bohuš Láznička

Propagační skupina:

František Kiml

Výměnná skupina:

Vladimír Kolář

Hodnotitelská skupina:

Jiří Hloušek

Sekretariát:

Josef Štefl

 

Vladimír Kolář

 

Bohuš Láznička

 

Ladislav Štípa

 

Jiří Šperk

 • únor 1969 - vychází 1. číslo zpravodaje Filumenie (v pořadí tisků se jedná o 13. číslo)

schůze Poradního výboru ČFS a revizní skupiny 20. dubna 1969

 • rozšíření VV z 10 na 15 členů
 • členové VV zastávají své funkce bez nároku na odměnu

schůze VV v Praze 15. června 1969

 • členské legitimace dány do tisku
 • k 15.6.1969 3594 členů, 70 mladistvých čekatelů, 250 členů přidružených a 399 odběratelů zpravodaje tj. 4313 členů

schůze VV 31. srpna 1969

 • vydán smaltovaný odznak (5,- Kčs)
 • nové pracovní skupiny
  pracovní skupina pro administrativu: Karel Sádlo
  pracovní skupina pro tisk: Václav Voborník
  zájmová skupina balíčkových nálepek: Jiří Hloušek
  zájmová skupina plochých obalů: Vladimír Kolář

2. plenární schůze Poradního výboru filumenie (nejvyššího orgánu ČFS mezi členskými konferencemi) 19. října 1969

 • hospodář Josef Štefl - k 30.9. příjmy 137 393 Kčs, výdaje 111 965 Kčs
 • k 31.12.1969 celkem 4229 řádných členů
 • členský příspěvek na rok 1969 činí 15,- Kčs
 • Anketa o nejlepší zápalkovou nálepku roku 1969
  1. místo: nálepka ze staré lipnické série k šedesátinám závodu Solo Lipník s textem: Ve prospěch Matice školské v Brně
 

1968

 • 15. listopadu 1968 - schválen Ministerstvem vnitra organizační řád ČFS
 • 15. prosince 1968 - se konala v Praze ustavující konference ČFS

1967

 • únor 1967 - vyšlo 1. číslo Celostátního zpravodaje poradního výboru filumenie (v červnu 1967 má zpravodaj 3 500 odběratelů)

 

1966

12. řádná schůze Přípravného výboru filumenie (PVF) 26. června 1966

 • za zemřelého člena PVF Jana Žejdla z Písku (Jihočeský kraj) byl kooptován Vladimír Chaba z Písku

13. řádná schůze PVF 25. září 1966

 • prosinec 1966 - změna názvu z Přípravného výboru filumenie na Poradní výbor filumenie
 • počet organizovaných sběratelů v různých kroužcích a sdruženích 14 000

IV. celostátní aktiv filumenie 4. prosince 1966 ve velkém sále ZK n.p. Motorlet v Praze - Košířích

 • otázka založení celostátního časopisu, který by nahradil všechny nebo alespoň většinu dosavadních zpravodajů a oběžníků

 

1965

3. celostátní aktiv čs. Filumenistů 19. září 1965 v Brně

 • účast zástupců všech krajů (s výjimkou Středoslovenského a Východoslovenského)
 • příprava vytvoření jednotné celostátní organizace
 • otázka vytvoření celostátního časopisu

Přípravný výbor - zástupci krajů:

Západočeský:

Kodl (Plzeň)

Severočeský:

Steiner, Dr. Loučka (Ústí nad Labem), Zvoníček (Most)

Středočeský:

Matuška (Kolín), Fiala (Rakovník)

Praha:

Láznička, Šperk, Frynta, Holeček, Šindelář

Jihočeský:

Dr. Petrvič, Žejdl (Písek)

Východočeský:

Janků, Eliáš (Hradec Králové)

Severomoravský:

Adámek (Ostrava), Hanzálek (Přerov), Hůrka (Olomouc)

Jihomoravský:

Dr. Sovina (Brno), Svoboda (Jihlava), Ševčík (Gottwaldov)

Západoslovenský:

Motyčík, Dr. Hodža (Bratislava)