Sirkárny na bývalém území Rakouska - Uherska

Na této stránce najdou postupně sběratelé se zájmem o historii sirkařství, informace k jednotlivým starým sirkárnám.
Historie sirkařství je na našem území velmi bohatá a zahrnuje velký počet míst. Volba padla na abecední přehled pro snadnou orientaci. Nebyl brán ohled na velikost, význam a rozsah výroby.
Pro vaši představu o obsahu, je uvedena citace části úvodního slova ze sborníku o sirkárnách, autora Jaromíra Jindry.
"Přistoupil jsem tedy k celkovému přebudování svého filumenistického archivu tak, aby byl co možná nejpřehlednější a s ohledem na dostupnost či nedostupnost originálních pramenů nejúplnější, aby obsahoval nejen základní data o firmě a jejím majiteli, ale rovněž dostupnou literaturu, popisy a reprodukce zápalkových nálepek, případně i sirkárenkých objektů - stručně řečeno vše, co se mi za posledního půl století o každé sirkárně podařilo získat.
Ve Sborníku, jehož první svazek dnes dostáváte do rukou, budete mít možnost se s tímto mým soukromým archivem postupně seznamovat; nejsem tedy ve všech směrech stoprocentním autorem Sborníku, spíše jeho sestavovatelem. Najdete v něm tedy všechno to, o čem jsem se již zmínil, avšak s jednou výjimkou, kterou jsou popisy zápalkových nálepek; těm budou od příštího roku věnovány samostatné publikace v edici Přílohy Jihočeského filumenisty. Proč toto - pro někoho možná nevhodné rozdělení? Osobně se domnívám, že bude ku prospěchu věci. Zatímco v jednom svazku budou pohromadě utříděna historická data a znovu připomenuta starší literatura, druhý svazek bude vytvářet předběžný soupis (nechci ho přímo vydávat za katalog) klasických zápalkových nálepek. A sběratel si bude moci jednotlivé svazky edic zařazovat podle typu a vytvářet si tak - obdobně jako tomu bylo u Filumenistické encyklopedie - rozsáhlou tématickou publikaci."
 
Abecední přehled starých sirkáren - sborník a soupis klasických ZN, autor Jaromír Jindra, České Budějovice 2015-2021
 
 
Kapitoly o českém sirkařství - autor Jiří Šperk, separát z časopisu Filumenie
 
Staré české sirkárny - autor Jiří Šperk, separát z časopisu Filumenie   
 
Sirkárny Moravy, Slezka a Slovenska - autor Jiří Šperk, separát z časopisu Filumenie
 
Ze sirkařské historie Čech - Malá filumenistická univerzita - část 4., autor Jaromír Jindra, České Budějovice 1973
 
Sirkárny Jížních Čech - autor Jaromír Jindra, ČFS ve spolupráci s Klubem filumenistů České Budějovice, České Budějovice / Praha 2007 - 2008
 
120 let českého sirkářství - autor Jiří Šperk, Filumenistický kroužek Závodního klubu ROH při n.p. Sběrné suroviny Praha-město, Praha 1959
 
Počátky sušiského sirkařství - autor Vladimír Holý, ČFS Praha 1976
 
Sirkařství na Chrudimsku - autor František Šáda, ČFS Praha 1979