Historie sirkařství

Použití ohně bylo po vyrobení nástroje druhým významným kvalitativním skokem ve vývoji člověka. Prodloužilo délku života a tím i čas k rozvoji jedince. Světlo ohně také prodloužilo délku aktivního života po setmění; tepelně zpracovaná potrava navíc zkrátila dobu pasivního trávení. Oheň tak člověku přinesl čas navíc, který v živočišné říši neměl, a který využil pro svůj rozvoj. O ohni se vypráví mnoho příběhů, jak přišel k lidem. Řecký básník Hésiodos vypráví, že bohové lidem oheň vzali za trest, aby si nemohli vařit maso. Ale přítel lidí, mazaný Prométheus, bohům ukradl uhlík v noci z krbu a donesl ho lidem ve fenyklovém stonku. Pro staré kultury je oheň jedním z nejdůležitějších prvků lidského světa. Starověké a středověké národy jej považovaly za jeden ze čtyř základních živlů, kam patří ještě voda, země a vzduch.  Z ohně jsou hvězdy, slunce, oheň je záhadně přítomen v pazourku a křemeni, blesk je úžasným případem ohně stejně jako činné sopky. 
zdroj Wikipedie

 

Na těchto stránkách se můžete seznámit se stručným vývojem a výrobou zápalek, podrobnější informace najdete v části Filumenistické univerzity autora J.Jindry.


Příznivci historie najdou dostupné údaje na stránce starých sirkáren bývalého území Rakousko - Uherska. Informace a odkazy budou postupně přibývat. Cílem je shromáždit vše dostupné, co bylo a bude publikováno. Bude záležet na autorech, v jaké míře povolí zveřejnění svých studií.

 

Jako nejvýznamnější lokalitu z pohledu historie sirkařství můžeme označit město  Sušice.
Je pochopitelné, že o vývoji "kolébky" sirkařství, bylo napsáno mnoho publikací a studií.
Z tohoto důvodu věnujeme tomuto místu samostatnou stránku.
Obsah stránky si nečiní nárok na souhrn vyčerpávajících informací, snaží se především soustředit odkazy na další internetové stránky a publikace o historii sirkařství.

Pokud se chcete dozvědět o historii sirkařství v Sušici více, pokračujte na této stránce.