Re: přetisk

Stanislav Kára | 31.01.2021

Jedná se o tisk na tzv. makulatuře, což je v katalogu uváděno buď hned pod kat.č nebo v poznámce. Takových nálepek se vyskytuje poměrně velké množství a to jak u nálepek pro export tak i pro domácí trh. Druhy použité makulatury jsou uvedeny vesměs v soukromých seznamech pro specialisty.
Makulatura se ve zvláštních případech využívala pro tisk ZN zřejmě z důvodu nedostatku papíru a to v 50 a 60tých letech.
Kára

Přidat nový příspěvek