Osobní dary
mimořádné členské příspěvky

Děkujeme za pomoc a podporu našeho svazu.
Martin Frantes, předs. ČFS
 
Finanční částku zaslali:
 
  • Bohuslav Zelinka
1 000 Kč                    
  • Ing. Otto Berka 
2 000 Kč
  • Vlado Gajdoš
1 000 Kč
  • Tomáš Tyroler
3 000 Kč
  • František Neubauer
1 111 Kč
  • Michal Šabla
2 000 Kč

 

 

Vzor darovací smlouvy

č. BÚ:  125745399/0800