AKTUALITY


Aktuální informace z první ruky

         AKTUÁLNÍ NOVÉ DOKUMENTY A SOUBORY


         NEJNOVĚJŠÍ ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY O FILUMENII

Vážení sběratelé a sběratelky, závěrem roku 2021 se podařilo multifunkční album "Album pro sběratele zápalkových krabiček a nálepek aneb BARTER je můj život" obohatit o dva nové motivy. Vaše sbírky si můžete rozšířit o položky pod evidenčními čísly CZ - AL 17 BZ / ZN 1 a CZ - AL 18 BZ / ZN 1.

Český filumenistický svaz, z .s. připravuje pro své členy a ostatní sběratele vydání nového katalogu. Jedno z posledních témat, které dosud nebylo zpracováno s barevnými kopiemi, je katalog "Exportní nálepky SOLO 1904-1918, tzv. "Austrie". Přepracování a doplnění původních katalogů autorů Lux, Soukup, Šmíd a Volf připravují pánové Kučera a Homolka....


         ARCHIV VŠECH ČLÁNKŮ

Vážené sběratelky a sběratelé. Konečně se nám trochu uvolnilo Covidové sevření a zase jsem mohl navštívit mé kamarády z Německa na burze v Drážďanech. Ona to ani tak není burza jako příjemné setkání stejně postižených sběratelů. Většinou se jedná o výměnný obchod ale i tak se dají sehnat věci do naších sbírek. Toto setkání na tomto místě v...

Povedlo se domluvit podzimní setkání sběratelů v Sušici. Setkání by se mělo uskutečnit v pátek 1. 10. 2021 od 12hod do 23hod a v sobotu 2. 10. 2021 od 9hod (možná dříve) do 12hod v salonku Pivovaru U Švelchů v Sušici.
Informace o ubytování, rezervacích apod. poskytne pan Stanislav Kára na emailu stanislav.kara@seznam.cz.

Pro všechny příznivce filumenie přinášíme na webových stránkách ČFS další porci zápalek a podpalovačů, o kterých nás informovali ze SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. nebo o kterých jsme se dozvěděli od dodavatelů, případně od některých sběratelů.

V souladu se zákonem o registrovaných spolcích a s v souladu se stanovami ČFS se po setkání sběratelů v Pardubicích dne 11. 9. 2021 v 9-12 hod uskuteční řádná členská schůze ČFS. Cílem je seznámit delegáty se zprávou o hospodaření a aktuálním stavu ČFS v r. 2021 a výhled do dalšího období.

"Pro tento rok nepřicházíme s žádnou novou sérií, protože nás pandemie poněkud zbrzdila. Nicméně nespíme a vytvořili jsme dvoje nové zápalky, které však nejsou určeny apriori pro prodej.


jQuery Tlačítko na začiatok by William from Wpromotions.eu